Broj računa navodi se u sljedećoj formi: POSL0 - gdje je PO(slovo)SL0(broj)
Bez crtica, razmaka i drugih znakova
Bez razmaka i drugih znakova